Nova Normativa UNE 100030:2023

S'acaba D'aprovar A UNE L'actualització De La Norma UNE 100030:2023 “Prevenció I Control De La Proliferació I Disseminació De Legionella En Instal·lacions”, Substituint I Anul·lant La Norma UNE 100030:2017.

S’acaba D’aprovar A UNE L’actualització De La Norma UNE 100030:2023 “Prevenció I Control De La Proliferació I Disseminació De Legionella En Instal·lacions”, Substituint I Anul·lant La Norma UNE 100030:2017. ADIQUIMICA ha participat activament en aquesta actualització, després d’un any de treball, i és membre actiu del Grup de Treball (GT) núm. 12 del CTN 100 d’UNE, responsable d’aquesta versió nova de la Norma.

 

La Norma de l’any 2017 s’ha actualitzat i s’ha completat perquè el terme PPCL (Programa de Prevenció i Control de Legionella) coincidís amb el PPCL definit al RD 487/2022, i sobretot també s’han ampliat els aspectes tècnics no desenvolupats a la legislació actual, principalment els relacionats amb el PSL i l’avaluació del risc

 

Com a novetats en aquesta nova Norma volem destacar el següent:

  • S’ha revisat tota la Norma perquè s’ajusti a allò descrit a la nova legislació, encara que en algun criteri tècnic en què el grup no estava conforme amb el redactat de la nova normativa, s’ha mantingut el redactat de la versió de 2017.
  • S’hi ha incorporat un Annex normatiu de desenvolupament d’un PSL, on es proposa una sistemàtica per a l’avaluació del risc de les instal·lacions on es vulgui implantar.
  • S’hi ha adjuntat a la Norma, un Excel molt elaborat, amb el nou algorisme de l’Avaluació del Risc, d’acord amb el RD 487/2027, que ajudarà i unificarà criteris del sector i dels responsables tècnics.
  • Una proposta d’anàlisis mínimes periòdiques de Legionella spp per a totes les instal·lacions de risc que vulguin implementar un PSL.
  • S’hi ha incorporat un nou annex anomenat: Perfil professional de Responsable Tècnic per a PPCL i PSL
  • S’han revisat els protocols de L+D de l’Annex H, segons el criteri de la normativa vigent, però amb dosis i temps de contacte per a l’hipoclorit de sodi, perquè siguin d’ajuda als titulars i als Responsable Tècnics, com a protocols de referència.
  • Es fa una proposta de contingut i durada per als cursos d’Operacions Menors de la normativa vigent.

 

A partir del proper 2 de gener del 2024, serà ja de total aplicació el nou RD 487/2022 i la nova Norma UNE 100030:2023 es convertirà en un document tècnic de referència, que ajudarà el sector en la implementació de la nova normativa i que donarà criteri tècnic per poder-la dur a terme.

Blog

Noticias relacionadas

ADIQUIMICA, des dels seus inicis fins ara ha ofert productes i serveis per al tractament d’aigües. Els productes els dissenyem per cobrir les necessitats específiques de tractament d’aigües de circuits de refrigeració, calderes de vapor i osmosi inversa com a línies més destacades.
juliol 13, 2023
Normativa
Al Maig De 2020, Es Va Publicar A Europa, El Reglament (UE) 2020/741 Del Parlament Europeu I Del Consell, De 25 De Maig De 2020, Relatiu Als Requisits Mínims Per A La Reutilització De L’aigua Urbana Depurada En Usos Agraris.
juliol 10, 2023