Cas d´èxit amb Tecnologia Adicontrol: solució dels problemes de corrosió d´un cicle aigua-vapor d´alta pressió d´una indústria química pesada

Caldera alta presión

El mes d’octubre passat vam publicar a la revista INDÚSTRIA QUÍMICA el treball tècnic següent: SOLUCIÓ DELS PROBLEMES DE CORROSIÓ D’UN CICLE AIGUA-VAPOR D’ALTA PRESSIÓ D’UNA INDÚSTRIA QUÍMICA PESADA. CAS D’ÈXIT AMB TECNOLOGIA ADICONTROL.

Prenent com a base les recomanacions que les organitzacions EPRI (Electric Power Research Institute ) i IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam ) realitzen per als cicles d’aigua-vapor d’alta pressió, Adiquímica va presentar en aquesta publicació la seva tecnologia Adicontrol , que permet aconseguir una protecció anticorrosiva efectiva de les superfícies metàl·liques de tot el cicle aigua-vapor d’alta pressió.

En aquest treball presentem el cas concret d’un episodi de corrosió sota dipòsit als intercanviadors de calor d’una planta de la indústria química. En aquest cas, es va realitzar un diagnòstic de la problemàtica del client, es va estudiar i dissenyar una solució tècnica apropiada per resoldre’l, i, finalment, es presenten els resultats obtinguts en el seguiment del funcionament de la instal·lació, després d’un període de tractament de més de nou mesos, per així poder confirmar la idoneïtat de la solució implementada.

Abans de la intervenció d’ADIQUIMICA, en un dels intercanviadors de la instal·lació del client es va detectar un taponament i deformació dels tubs que el componien. Al cicle aigua-vapor es van produir les següents problemàtiques que van obligar a realitzar aturades de producció addicionals als programats amb els seus costos associats, tant en materials a substituir com en cessament temporal d’activitat productiva.

  • Corrosió sota dipòsit als tubs de l’intercanviador de calor.

Corrosió sota dipòsit

  • Alta acumulació de dipòsits al col·lector d’entrada i als tubs de l’intercanviador

Acumulació de dipòsits

La implementació d´un tractament químic optimitzat i la tecnologia ADICONTROL aconsegueixen un control integral del cicle aigua-vapor d´alta pressió, permetent operar segons les recomanacions de les organitzacions EPRI (Electric Power Research Institute ) i IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam ), en paràmetres rellevants com el pH i conductivitat, evitant intervencions correctores i minimitzant costos d’operació. El tractament químic basat en el reductor d’oxigen, alcalinitzant volàtil i alcalinitzant de l’aigua del generador, aconsegueixen una protecció anticorrosiva efectiva de les superfícies metàl·liques de tot el cicle aigua-vapor d’alta pressió.

La tecnologia ADICONTROL monitoritza en temps real les condicions del sistema i el rendiment del cicle aigua-vapor, millora el rendiment del procés, controla la corrosió, manté netes les superfícies i redueix el consum d’aigua i energia.

Purga de la caldera i condensador

 

Els resultats permeten complir els objectius de sostenibilitat amb una producció contínua de vapor i una protecció del sistema, reduint els costos d’operació i les emissions de CO2.

Per accedir a l’ article complet fes clic aquí

Blog

Noticias relacionadas

Normativa
S’acaba D’aprovar A UNE L’actualització De La Norma UNE 100030:2023 “Prevenció I Control De La Proliferació I Disseminació De Legionella En Instal·lacions”, Substituint I Anul·lant La Norma UNE 100030:2017.
ADIQUIMICA, des dels seus inicis fins ara ha ofert productes i serveis per al tractament d’aigües. Els productes els dissenyem per cobrir les necessitats específiques de tractament d’aigües de circuits de refrigeració, calderes de vapor i osmosi inversa com a línies més destacades.
juliol 13, 2023
Normativa
Al Maig De 2020, Es Va Publicar A Europa, El Reglament (UE) 2020/741 Del Parlament Europeu I Del Consell, De 25 De Maig De 2020, Relatiu Als Requisits Mínims Per A La Reutilització De L’aigua Urbana Depurada En Usos Agraris.
juliol 10, 2023