Com que cada dos anys la Societat Espanyola de Salut Ambiental (SESA) organitza i celebra un Congrés, aquest any és el XVII Congrés Espanyol i el VII Congrés Iberoamericà de Salut Ambiental juntament amb la V Jornada de l’Associació Espanyola d’Aerobiologia.
Amb un ampli programa científic i oferta cultural, el congrés se celebrarà a la ciutat de Màlaga els dies 15, 16 i 17 de maig de 2024

A Adiquimica apostem pel coneixement, les novetats tecnològiques i per la promoció d’aquest tipus de trobades entre tots els professionals del sector, per això tornem a ser promotors d’aquest esdeveniment, com hem fet a totes les edicions anteriors.